EN UK
EN UK

Серія навчальних продуктів «М'яка сила»

Тренінги - "Майстерність фасилітації", "Гнучкі методи управління" (управління в стилі коучинг), "Фасилітаційне лідерство".
Про продукт


Тренінг МАЙСТЕРНІСТЬ ФАСИЛІТАЦІЇ


Особливості курсу: 

 • знайомство з фасилітаційним підходом як філософією, культурою та практикою якісної групової роботи (занурення в підхід, а не лише окремі інструменти!)
 • цілісне розуміння та відчуття основ групової взаємодії, що дозволяє бути креативним та створювати власні цікаві дизайни фасилітаційних сесій
 • тренування навичок фасилітатора та розвиток ідентичності і особистісних якостей 
 • навчання фасилітації - через застосування фасилітації як методу (проживання в досвіді)
 • якісна підтримка для старту в професії фасилітатора
 • супервізії та само-і взаємо-розвиток в професійній спільноті 


Ми запрошуємо у середовище, де ви отримаєте нові знання та практику, досвід фасилітації як у навчальному, так і в організаційному процесі. 

Курс "Майстерність фасилітації" - шлях до опанування філософії та культури, навичок та інструментів фасилітації. 


Ви отримаєте та створите власні відповіді на запитання: 

 • Як найкращим чином порозумітися і досягти спільного бачення у команді, зберігаючи при цьому розмаїття думок та самоповагу кожного з учасників процесу? 
 • Як подолати суперечності в процесі групової комунікації без авторитаризму однієї особи або експертного тиску частини групи?
 • Як вести діалог в команді і зробити спілкування джерелом енергії для всіх учасників? 
 • Як підтримувати високий рівень мотивації впродовж усього проектного періоду?
 • Чи можливо залучити до спільнодії дуже різних або дуже схожих людей і не втратити час через конфлікти або ейфорію? Де живе натхнення і творчий потенціал працівників компанії і чи можливо ним управляти?
 • Як ефективно спланувати та досягти поставлених цілей? 
 • Як залучити учасників до розмови про цінності і забезпечити поступальний процес командного розвитку?
 • Як зробити проект сталим і одночасно - не втратити натхнення?


Для кого:

 • власників, керівників та менеджерів компаній
 • HR-спеціалістів
 • керівників проектних груп
 • громадських та політичних діячів
 • тренерів, вчителів, менторів та коучів


Цілі тренінгу: 

 • сформувати розуміння фасилітації як підходу
 • розвинути навички фасилітатора
 • навчитися розуміти запит клієнта та створювати відповідний дизайн фасилітаціїпознайомитися з логікою проектування фасилітації 
 • навчитися використовувати основні методи і техніки фасилітації
 • навчитися працювати з різними станами групи під час фасилітації


 

ПРОГРАМА


День 1 

Теорія та інтерактивні обговорення: 

 • Технології фасилітації та їх роль в роботі з малими та великими групами. Принципи, підходи, роль фасилітатора. Світові школи фасилітації. Динаміка групового прийняття рішення. 
 • Професійні компетенції фасилітатора: 
 • Професійні компетенції фасилітатора. 20 навичок фасилітатора. Рівні слухання, слухання з майбутнього. Питання – як інструмент коучингу та фасилітації. 


Техніки: Звільнюючі структури (Liberating Structures). Динамічна Фасилітація Джима Рафа. Використання карток та образних інструментів у роботі фасилітатора. Методика «Швидкі Діалоги» та піраміда Логічних Рівнів  Роберта Ділтса для застосування в групових процесах.


День 2

Теорія та інтерактивні обговорення: 

 • Основи нейропсихології в груповій роботі. Види інтелекту та інші підходи до роботи із сенсорним та смисловим різноманіттям в групі. Ресурсний стан групи та вплив фасилітатора. Тілесні реакції: інструменти сенсорного включення учасників та розвантаження. Час та ритм у груповій динаміці. 
 • Професійні компетенції фасилітатора: 
 • Вербальний та невербальний компонент у роботі фасилітатора з групою. Саморегуляція фасилітатора. Розуміння особливостей індивідуальних реакцій учасників фасилітації та закономірностей поведінки груп. Інструменти Nonverbal Couching у групових процесах. Використання фасилітатором простору, візуальних та аудіальних інструментів. Створення комплексного фасилітаційного середовища.


Техніки: Знайомство з класичними методами, техніками та інструментами фасилітації. Моделі проведення нарад – SKL, ORID, 3F та інші. Світове кафе, Open space, Самоанське коло. Інструменти фокусування  та переключення уваги. 


День 3 

Теорія та інтерактивні обговорення: 

 • Запит клієнта та створення відповідного дизайну фасилітації. Проєктування сесії: цілі, маршрут, методи.  Стадії формування команд за Брюсом Токменом – завдання фасилітатора на кожному етапі. Ненасильницьке спілкування Маршала Розенберга (NVC) як шлях до порозуміння в організаціях та спільнотах. Діалогові практики, професійна фасилітація діалогу.
 • Професійні компетенції фасилітатора. Навички ненасильницького спілкування. Збір та визначення рівня запиту клієнта. Дизайн сесії: експертне обговорення, узгодження рішення, проведення наради, стратегічне або проєктне планування.


Техніки: Фасилітація Діалогу, колові методики фасилітації (коло емпатії, коло цінностей). Підхід та методи Technology of Participation (ТоР) - ОRID, груповий консенсус, історичний скрінинг, Appreciative inquiry, фасилітація стратегічних сесій: SSOVA, «Стратегії Стейкхолдерів».


День 4 

Теорія та інтерактивні обговорення: 

 • Фасилітація як продукт. Етапи організації процесу: від збору запиту клієнта, та підготовки - до проведення, звіту та після-супроводу. Цінність та ціна послуг фасилітації. Застосування фасилітації у різних контекстах: в бізнесі, професійних спільнотах та громадському секторі - кейси та особливості підходів. 
 • Професійні компетенції фасилітатора: 
 • Саморефлексія фасилітатора. Групова рефлексія  як інструмент зворотного зв’язку групи - стосовно себе та процесу. Супервізія як інструмент професійного саморозвитку. Інструменти вирішення конфліктів та досягнення консенсусу: медіація, груповий процес, системний консенсус. Прийоми та дії фасилітатора в складних ситуаціях. 


Техніки: Фасилітація у процесуальному підході Арнольда Міндела: метод «Груповий процес» від Deep Democracy Institute (DDI). Солодкі історії. Раунд Робін.


День 5. 

Теорія та інтерактивні обговорення:

 

 • Інтегральний підхід і майбутнє фасилітації - теорія і практикаМайбутнє гнучкого управління в Україні - від коучінгу і фасилітації, до Agile. Підготовка простору для групового обговорення. Професійні компетенції фасилітатора за стандартами IAF (Міжнародної Асоціації Фасилітаторів).
 • Практикум та сертифікація
 • Проведення підсумкових фасилітацій учасниками тренінгу у обраних форматах. Зворотний зв’язок тренерів та групи. Супервізія реальної фасилітації. 


Всього 48 годин: 40 годин аудиторно + 8 домашньої роботи та відео.

 

 

 

Тренінг для менеджерів  ГНУЧКІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ (управління в стилі коучинг).Цей навчальний курс буде корисним компаніям, в яких є запит на розвиток недирективних підходів в управлінні. Програма включає навчальні модулі (тренінгові дні), інтенсивну міжмодульну роботу, коуч-сесії тренерів з учасниками, рекомендації щодо впровадження коучинга в управлінську культуру.


ПРОГРАМА

Теорія, філософія та основні принципи коуч-менеджменту

 • Фактори, що впливають на керівників у світі, що змінюється.
 • Інтегральний підхід у менеджменті.
 • Мета-навички керівника. Вертикальний розвиток vs горизонтальний розвиток.
 • Ролі керівника: коуч, ментор, менеджер, тренер, лідер.
 • Базові поняття про коучинг. Коучинг як стиль управління і розвитку персоналу
 • Переваги коучингового підходу у менеджменті.
 • Подібність і відмінності коучинга та інших видів діяльності (наставництво, менторинг, навчання)
 • Завдання коуч-менеджера у роботі з підлеглими
 • Алгебра коучинга у бізнесі. Модель ThoughtКлючові компетенції, навички та інструменти коуч-менеджера

 • Комунікаційні компетенції коуч-менеджера.
 • Постановка цілей та управління очікуваннями від співробітників.
 • Типи співробітників (DISC), ключі до визначення типів.
 • Основні плюси компетентнісного підходу.
 • ІПР (індивідуальні плани розвитку) підлеглих.
 • Можливості коучинга як методу розвитку компетенцій.
 • Структура коуч-сесії.  Моделі коучингу, які найбільш ефективні для застосування в менеджменті.
 • «Пірамида зрілості» підлеглих.
 • Управління емоціями. Коучинг з емпатією. Теорія цілеспрямованих змін Бояциса.Коучинговий підхід для основних управлінських навичок

Ефективна мотивація підлеглих:

 • 5 компонентів мотивуючого управління. Стратегії мотивації
 • Матриця «Кваліфікація/Мотивація»
 • Особливості мотивації підлеглих.

Надання зворотного зв’язку:

 • 7 навичок ефективного зворотного зв’язку
 • алгоритми надання зворотного зв’язку:
 • зворотний зв’язок як спосіб мотивації
 • особливості надання зворотного зв’язку відповідно до типології  співробітників 
 • психологічні аспекти надання/запиту зворотного зв’язку для різних рівнів лідерства\поколінь


Делегування у стилі коучинг:

 • матриця «Психологічні аспекти неефективного делегування»
 • делегування з урахуванням: типології підлеглих, власного типу особистості
 • алгоритм ефективного делегування
 • помилки і перепони делегування
 • робота з опором підлеглих
 • психологічні аспекти комунікацій при делегуванні


Ефективні наради: методи коучинга і фасилітації.

 • Проведення сесій командного коучинга у процесі нарад
 • Менеджер у ролі фасилітатора. Моделі  3F, ORIP, SLF


Впровадження коучинга в організації – алгоритм, проблемні моменти.
 

Зв'яжіться з нами