Задати питання

Задати питання
x

Майстерність фасилітації. Сучасні підходи до роботи з групою. Навчальний курс [Фасилитація групових обговорень]

 

Сучасний світ святкує різноманіття, втілює інновації та безперервно і циклічно змінюється. Відповідь багатьом викликам сьогодні полягає у можливостях розкрити потенціал колективного інтелекту та знаходити рішення у групових форматах. Саме технологія фасилітації дозволяє досягти максимальної продуктивності в груповій роботі, коли учасники розкриваються на професійному та особистісному рівні, створюючи разом нові продукти, розвиваючи проекти та досягаючи спільної мети. 

 

Завдяки фасилітації люди поєднують свої сили та здібності таким чином, що група стає максимально ефективною у прийнятті рішень, здатна генерувати нові корисні ідеї, випрацьовує спільні правила, розвиває та підтримує мотивацію на основі цінностей, а також здатна знаходити вихід у складних ситуаціях, розв’язувати суперечності в команді та в оточенні (на ринку, у секторі). 

 

Фасилітація (facilitation) - це професійна організація процесу групової роботи, спрямована на прояснення і досягнення групою поставлених цілей. Підхід та технології фасилітації дозволяють реалізувати можливості, збільшити продуктивність та розкрити  творчий потенціал команд, спільнот та організацій, підтримуючи і розвиваючи цінність кожної особистості в групі. Фасилітуючи групові процеси, вдається скоротити час та підвищити якість прийняття рішень, знизити конфліктний потенціал та покращити процеси взаємодії в проектах.

 

Саме фасилітація є ключовою технологією партисипативного управління та самоорганізації, реалізації інтегрального  бачення в бізнесі та соціальному середовищі, створення та розвитку бірюзових організацій. Сьогодні власники бізнесів, лідери організацій, керівники проектів та менеджери усіх рівнів використовують навички фасилітатора для підвищення якості та продуктивності в своїй роботі. 

 

 

ЦитатаFacilitationPark

 

ОСОБЛИВОСТІ КУРСУ: 

 

  знайомство з фасилітаційним підходом як філософією, культурою та практикою якісної групової роботи (занурення в підхід, а не лише окремі інструменти!)

 

 цілісне розуміння та відчуття основ групової взаємодії, що дозволяє бути креативним та створювати власні цікаві дизайни фасилітаційних сесій

 

♦ тренування навичок фасилітатора та розвиток ідентичності і особистісних якостей 

 

♦ навчання фасилітації - через застосування фасилітації як методу (проживання в досвіді)

 

 якісна підтримка для старту в професії фасилітатора

 

♦ супервізії та само-і взаємо-розвиток в професійній спільноті 

 

 

Ми запрошуємо у середовище, де ви отримаєте нові знання та практику, досвід фасилітації як у навчальному, так і в організаційному процесі. 

 

Курс "Майстерність фасилітації" - шлях до опанування філософії та культури, навичок та інструментів фасилітації. 

 

 

ВИ ОТРИМАЄТЕ ТА СТВОРИТЕ ВЛАСНІ ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ: 

 

 Як найкращим чином порозумітися і досягти спільного бачення у команді, зберігаючи при цьому розмаїття думок та самоповагу кожного з учасників процесу? 

 

♦ Як подолати суперечності в процесі групової комунікації без авторитаризму однієї особи або експертного тиску частини групи?

 

♦ Як вести діалог в команді і зробити спілкування джерелом енергії для всіх учасників? 

 

 Як підтримувати високий рівень мотивації впродовж усього проектного періоду?

 

 Чи можливо залучити до спільнодії дуже різних або дуже схожих людей і не втратити час через конфлікти або ейфорію? Де живе натхнення і творчий потенціал працівників компанії і чи можливо ним управляти?

 

 Як ефективно спланувати та досягти поставлених цілей? 

 

 Як залучити учасників до розмови про цінності і забезпечити поступальний процес командного розвитку?

 

♦ Як зробити проект сталим і одночасно - не втратити натхнення?

 

 

33059399_2075804962677504_1373331628440420352_nДЛЯ КОГО:

 

 власників, керівників та менеджерів компаній

 

♦ HR-спеціалістів

 

♦ керівників проектних груп

 

♦ громадських та політичних діячів

 

♦ тренерів, вчителів, менторів та коучів

 

 

ЦІЛІ ТРЕНІНГУ: 

 

 сформувати розуміння фасилітації як підходу

 

♦ розвинути навички фасилітатора• навчитися розуміти запит клієнта та створювати відповідний дизайн фасилітації

 

♦ познайомитися з логікою проектування фасилітації 

 

♦ навчитися використовувати основні методи і техніки фасилітації

 

♦ навчитися працювати з різними станами групи під час фасилітації

 

 

ПРОГРАМА

 

 

День 1 


Теорія та інтерактивні обговорення: 

Технології фасилітації та їх роль в роботі з малими та великими групами. Принципи, підходи, роль фасилітатора. Світові школи фасилітації. Динаміка групового прийняття рішення. 

 

Професійні компетенції фасилітатора: 

Професійні компетенції фасилітатора. 20 навичок фасилітатора. Рівні слухання, слухання з майбутнього. Питання – як інструмент коучингу та фасилітації. 

 

Техніки: 

Динамічна Фасилітація Джима Рафа. Використання карток та образних інструментів у роботі фасилітатора. Методика «Швидкі Діалоги» та піраміда Логічних Рівнів  Роберта Ділтса для застосування в групових процесах.

 

 

День 2

 

Теорія та інтерактивні обговорення: 

Основи нейропсихології в груповій роботі. Види інтелекту та інші підходи до роботи із сенсорним та смисловим різноманіттям в групі. Ресурсний стан групи та вплив фасилітатора. Тілесні реакції: інструменти сенсорного включення учасників та розвантаження. Час та ритм у груповій динаміці. 

 

Професійні компетенції фасилітатора: 

Вербальний та невербальний компонент у роботі фасилітатора з групою. Саморегуляція фасилітатора. Розуміння особливостей індивідуальних реакцій учасників фасилітації та закономірностей поведінки груп. Інструменти Nonverbal Couching у групових процесах. Використання фасилітатором простору, візуальних та аудіальних інструментів. Створення комплексного фасилітаційного середовища.

 

Техніки: 

Знайомство з класичними методами, техніками та інструментами фасилітації. Моделі проведення нарад – SKL, ORID, 3F та інші. Світове кафе, Open space, Самоанське коло. Інструменти фокусування  та переключення уваги. 

 

 

День 3 

 

Теорія та інтерактивні обговорення: 

Запит клієнта та створення відповідного дизайну фасилітації. Проектування сесії: цілі, маршрут, методи.  Стадії формування команд за Брюсом Токменом – завдання фасилітатора на кожному етапі. Ненасильницьке спілкування Маршала Розенберга (NVC) як шлях до порозуміння в організаціях та спільнотах. Діалогові практики, професійна фасилітація діалогу.

 

Професійні компетенції фасилітатора: Навички ненасильницького спілкування. Збір  та визначення рівня запиту клієнта. Дизайн сесії: експертного обговорення, узгодження рішення, проведення наради, стратегічного або проектного планування.

 

Техніки:

Фасилітація Діалогу, колові методики фасилітації (коло емпатії, коло цінностей). Підхід та методи Technology of Participation (ТоР) - ОRID, груповий консенсус, історичний скрінінг, Appreciative inquiry, фасилітація стратегічних сесій: SSOVA, «Стратегії Стейкхолдерів».

 


День 4 

 

Теорія та інтерактивні обговорення: 

Фасилітація як продукт. Етапи організації процесу: від збору запиту клієнта, та підготовки - до проведення, звіту та після-супроводу. Цінність та ціна послуг фасилітації. Застосування фасилітації у різних контекстах: в бізнесі, професійних спільнотах та громадському секторі - кейси та особливості підходів. 

 

Професійні компетенції фасилітатора: 

Саморефлексія фасилітатора. Групова рефлексія  як інструмент зворотного зв’язку групи - стосовно себе та процесу. Супервізія як інструмент професійного саморозвитку. Інструменти вирішення конфліктів та досягнення консенсусу: медіація, груповий процес, системний консенсус. Прийоми та дії фасилітатора в складних ситуаціях. 

 

Техніки: 

Фасилітація у процесуальному підході Арнольда Міндела: метод «Груповий процес» від Deep Democracy Institute (DDI). Солодкі історії. Раунд Робін.

 

 

День 5. 


Теорія та інтерактивні обговорення:

Інтегральний підхід і майбутнє фасилітації - теорія і практикаМайбутнє гнучкого управління в Україні - від коучінгу і фасилітації, до Agile.Підготовка простору для групового обговорення.

 

Практикум та сертифікація

Проведення підсумкових фасилітацій учасниками тренінгу у обраних форматах. Зворотний зв’язок тренерів та групи. Супервізія реальної фасилітації. 

 

 

Всього 48 астрономічних годин: 40 годин аудиторно + 8 домашньої роботи та відео.

 


 

ВЕДУЧІ КУРСУ:

 

Tamara Sukhenko1Тамара Сухенко – сертифікований коуч ECF,  психолог, фасилітатор, член Міжнародної Асоціації Фасилітаторів (IAF), кандидат історичних наук. Керівник школи розвитку людини Humantime. Проводить тренінги по фасилітації, гнучким підходам в управлінні, коммунікаціям, стрес-менеджменту та ін. Автор книги «Як обрати професію майбутнього». Фасилітує стратегічні сесії для організацій та територіальних  громад. Громадський діяч. Один із драйверів арт-села Бобриця. Раніше працювала в міжнародних компаніях – в рекламній агенції Euro RSCG New Europe,  в  IFC, World Bank Group. Профіль в фейсбук

 

Серед клієнтів: GIZ, USAID, Центр демократії та верховенства права CEDEM, Jacobs Douwe Egberts Ukraina LLC,  Центр політико-правових реформ (ЦППР), Міністерство регіонального розвитку, РПР - Реанімаційний пакет реформ, International Foundation for Electoral Systems (IFES), SKL International, Шведсько-Український проект "Підтримка децентралізації в Україні", КМДШ (Креативна Міжнародна Дитяча Школа), Громадська мережа «Опора», Академічний симфонічний оркестр "INSO-Львів", Райффайзен Банк Аваль, Громадська організація ЦЕНТР ЮЕЙ, Український Центр Європейської Політики (УЦЄП), Громадське телебачення, населенні пункти – Бобриця, Витачів, Сміла, а також Оболонський район м.Києва.

 

 

64800_166832983330070_1064400_nАнна Валенса – методолог, фасилітатор, член Міжнародної Асоціації Фасилітаторів (IAF), сертифікований коуч,  кандидат філософських наук. Бізнес медіатор, член Національної  асоціації медіаторів України. Засновниця Центру Анни Валенси. Автор моделей Психологічного Віку, Ціннісної постановки цілей, Фасилітаційних методик «Швидкі Діалоги» та  «Стратегія Стейкхолдерів», більше 30  тренінгів, курсів і розвиваючих програм. Методолог Громадянської Платформи Нова Країна. Член команди WikiCityNomica, президент ГО Асоціація молодих вчених інтелектуальне лідерство «ILYSA». Профіль в фейсбук

 

Серед клієнтів: Міжнародні організації: GIZ, USAID, REC, DVV International, ОSCE, Global Сompact Network Ukraine, NGOforum; Компанії «Фармак», КМДШ, Razomcommunications,  «АДРА Україна», «Україно, я за тебе»; Неурядові організації: «Нова країна», ГО «Місто Сад», «Гармонія», ВУМ (Відкритий Університет Майдану), «ІМІП»; Проекти «Публічна Політика», Відкритий Митний Простір (Одеська митниця); Урядові організації: Інститут модернизації змісту освіти, Департамент Державних закупівель Мінекономіки. Проводила бренд сесії міст Миколаїв, Одеса, Харків, Київ, Луцьк, Черкаси .  

ДЛЯ УЧАСТІ ЗАПОВНІТЬ, БУДЬ ЛАСКА, РЕЄСТРАЦІЙНУ ФОРМУ

Додаткова інформація

  • Вартість курсу: 14 500 грн (при ранній оплаті діють знижки)
  • Контактні телефони тренерів: 067 239 83 70 - Тамара Сухенко,  067 408 54 21 - Анна Валенса.
  • Email: info@humantime.com.ua
  • Дати про набір в групу дивіться у розділі події - тисніть тут

 

Запрошуємо на Facebook сторінку #FacilitationPark,

там ми публікуємо сучасні матеріали на тему фасилітації


fb5-2

 

Обучение фасилитации. Тренинг по фасилитации Киев


 

Статті на тему фасилітація

Послуга фасилітація стратегічних сесій, мозкових штурмів


Фото и відгуки з попередніх тренінгів

 

46772861_2539527889405613_2589592192582418432_n

f6a8e7cadcf36dd1d6d6753382ed2d4c

29541618_2106873112671095_4328260716488787831_n 

 

Андрій Некрасов, вице-президент Международной федерации коучей Украины ICF Ukraine

 
В процессе обучения для меня стало важным раскрытие философии Фасилитации. Тренера перевернули мое восприятие и показали глубину подхода. Было много практики и возможность побыть в роле участника процесса. После практики я увидел возможность развивать по-новому навыки работы с группой. Принятие философии фасилитации и развитие навыка обеспечит проведение вашего тренинга на качественно новом уровне.

 

 

Наталія Орлова, корпорація Black & Veatch

 

У ході курсу для мене особисто найважливішим виявилося розуміння, що фасилітація - це те, що мені подобається і напрямок, в якому я хочу розвиватися і бачу багато перспектив. Завдяки курсу стала членом IAF.

Головним відкриттям була сила неструктурованих методів фасилітації і відповідно небоязнь їх використовувати. Для мене як для досвідченого організатора тренінгів, який вважає що найкраща імпровізація- добре підготовлена- це значне особисте зрушення.

Курс «Майстерність фасилітації» буде корисний всім, хто співпрацює з людьми. Курс наповнений сенсами, глибокий і трансформаційний. Наповнюючи свою скарбничку практика цікавими інструментами, бонусом отримуєш особисте зростання, розуміння над чим треба працювати, спілкування з наповненими та надихаючими людьми. Один з найкращих тренінгів в моєму житті. Дякую!

 

 

Варвара Введенская, отдел HR УкрСиббанк

 

До обучения на курсе у меня были инструменты, а благодаря участию появились смыслы. Это если очень кратко :) я узнала, что фасилитация может быть очень разной, и что есть и другие подходы в фасилитации, и что могу быть разной.

Я начала развивать в себе принятие разных стилей общения, толерантность к разным мнениям и к неопределенности; я осознала, что хаос бывает структурированным, а фасилитация не структурированной; изменилась я, мое восприятие себя и группы; я осознала и проверила на практике, что важно замечать важное для группы и незаметное, и развивать-раскручивать - а для этого развивать фокус на процесс и пребывание в мета-позиции.

На обучении дают смысл и формируют идентичность!

 

 

Наталія Пономарьова, астропсихолог

 

Після навчання з'явилось розуміння коли необхідний зовнішній, коли внутрішній фасилітатор. Які задачі можуть допомогти вирішити той і той.

Я тепер розумію цінність підготовки до проведення сесії та як побудувати роботу впродовж сесії так, щоб прийняті рішення потім втілювались у життя, щоб люди брали на себе відповідальність за втілення цих рішень.

Курс потрібен усім, хто керує навіть найменшою групою - менеджерам усіх рівнів, чиновникам (цим взагалі розірве мозок :) ), громадським діячам. Курс дає розуміння різноманітності всередині групи, цінності цього розмаїття, та інструменти як залучати абсолютно всіх до прийняття СПІЛЬНОГО рішення


 

Ольга Базарная, руководитель департамента

 

Рекомендую участие в курсе в первую очередь всем руководителям и менеджерам, которые неустанно проводят миллион встреч и собраний без результата, зачастую навязывая своё решение, не вовлекая сотрудников и коллег. Всем бизнес тренерам, роль которых в позиции эксперта не даёт участникам открыть для себя новое и прожить безвозвратно.

 

 

Марина Брага, менеджер Альянса Громадського Здоров'я, учасниця вальдорфської ініціативи "Явір"


Майстерність фасилітаці була для мене дуже вчасною, так як під час навчання виникла необхідність фасилітації обговорень серед групи батьків, до якої входила і я, щодо відкриття вальдорфських класів для своїх дітей. Під час занять я дізналася про різні методи фасилітації, набула практичні навички їх використовування. Після занять на тренінгу у мене була реальна можливість практики проведення обговорень складних питань. Фасилітація допомогла нашій групі, яка складалася з більш ніж 20 батьків, домовитися та впровадити дії, які допомогли відкрити класи на базі державної школи за 4 місяці. Рекомендую курс "Мистецтво фасилітації" всім, хто працює з групами людей з різних сфер. Навички, отримані на цьому курсі можуть бути з нагоди не тільки у професійному житті, а й особистому, коли потрібно домовитися про щось у колі сім’ї чи друзів.

 

 

Андрей Гриценко, медиа, коммуникации, PR

 

Спасибо за интереснейшие занятия, высокий профессионализм и просто за хорошее доброе общение. Я искренне благодарен за новые идеи и навыки, которыми Вы щедро с нами поделились на курсе.

 

 

Вікторія Олешко, бизнес-тренер, главный редактор в Six Sigma Online

 

На початку курсу я вже була знайома з методом фасилітації. Але участь в курсі відкрила для мене нове розуміння цієї технології - що існує величезна кількість різних інструментів та технік. В залежності від задач можна розробляти різний дизайн. В мене з’явилося усвідомлення зони свого розвитку як фасилітатора. Дуже вдячна, що було багато практичних вправ, де ми мали можливість пропрацювати теорію. 

 

 

Христина Морозова, урбаніст, громадський активіст

 

На курсі ми вивчали різні інструменти, методи, техніки, а потім всі ці знання застосовували на практиці. Практика була дуже важливою і цінною частиною курсу. Тепер в мене є велике бажання розвиватися в ролі фасилітатора, застосовувати цей формат роботи в реальному житті, поглиблюватися і далі в різні методи і підходи. Гештальт відкрився :)

 

 

Марія Лемберг, партнер в компанії Mezha

 

Було дуже цікаво познайомитися з методом. Для мене було відкриттям, що фасилітація це величезний простір, в якому можна застосовувати різні інструменти та формати. Знаходити підходи до різних людей і груп в залежності від цілей та задач. Я усвідомлюю що переді мною величезний і цікавий пласт роботи. І я маю велике бажання розвивати свої навички роботи з фасилітацією. Дякую тренерам за змістовний курс.

 

 

Світлана Степанюк, партнер в компанії Mezha 

 

Дуже цінними для мене були теорія і практика. На початку курсу ми розширювали розуміння як повинен себе вести фасилітатор, які навички та якості необхідно розвивати. Програма курсу побудована на глибину розуміння. Після участі в мене з’явилася віра, що я зможу розвиватися в цьому напрямку. Дуже хочеться, щоб було продовження курсу :) Дякую вам!

 

 

Наталія Соколенко, журналіст 

 

Я усвідомила, що фасилітація – це метод, який допоможе формувати нове суспільство. Де всі люди цінні, де всіх слухають, залучають, а також, де в результаті колективної роботи, кожен бере на себе відповідальність. Тому важливо опановувати цей інструмент різним представникам країни – політикам, бізнесу, освітянам ,громадським активістам і тд. Дякую за цінний досвід.

 

 

Ірина Тимошенко, компанія Dentsu Aegis Network

 

В мене є практичний досвід роботи з різними групами. Але участь в курсі для мене відкрила багато інсайтів, я зрозуміла, що можна по різному працювати з учасникам групи, існує величезна кількість інструментів та технік. А також дуже важливо розвивати в собі багато навичок, таких як – уміння слухати, задавати питання. Я тренувала ці навички щодня і не тільки в роботі, але й в особистому житті. Дуже цінною та цікавою була практика на курсі.  

 

 

Наталія Чорногуб, голова правління ГО «Парк Наталка», радник голови Оболонської адміністрації міста Києва

 

Продовжую розвивати і покращувати компетенцію професійного фасилітатора. Дякую тренерам Тамарі Сухенко та Анні Валенса за натхненний курс, розкриття комунікаційного таланту. Також вдячна нашій команді однодумців, які змінюють себе і Украіну на краще. Ви мотивуєте, заряджаєте і об'єднує те. З вдячністю, ваш Фасилітатор :)

 

 

Зоя Буяницька, директор громадської організації "Інститут розвитку суспільних інновацій" 

 

Неймовірно цікавий курс, багато обговорень, години практики. Рекомендую усім, хто хоче більше дізнатися про методи фасилітації та розвинути навички роботи з групою. З новими навичками до нових звершень :)

 

 

Євген Радченко, реклама та фінанси

 

До початку курсу я не був знайомий з методом фасилітації. Виявляється з групою можна працювати не тільки переконуючи її в своєму баченні і впливаючи на інших. Існує безліч форм і технік, завдяки яким можна залучати всіх учасників групи не впливаючи на них і отримувати гарний результат. Тепер я буду поглиблюватись в метод і практикувати його. Дякую! 

 

 

Елена Билозир, медіатор

 

Дуже вдячна за курс. Участь допомогла мені розширити розуміння як працювати з групою, щоб учасники мали можливість домовлятися, є розуміння як організовувати процес груповою взаємодії, дізналася про різні формати. Після участі в курсі я можу застосовувати метод фасилітації в реальному житті.

 

 

Віктор Пальнюк, адвокат, громадський активіст

 

Дякую за чудовий курс! Сьогочасний розвиток суспільства дає нам нові виклики та можливості. Тому навички фасилітації має мати кожен керівник. Я маю.. а ви :)?