EN UK
EN UK

Майстерність фасилітації. Сучасні підходи до роботи з групою. Відкритий набір на осінь 2019

About Event

Дати: 1, 2 модуль - 12, 13 вересня, 3, 4 модуль - 17, 18 жовтня , 5 модуль - 15 листопада 

 

 

Сучасний світ святкує різноманіття, втілює інновації та безперервно і циклічно змінюється. Відповідь багатьом викликам сьогодні полягає у можливостях розкрити потенціал колективного інтелекту та знаходити рішення у групових форматах. Саме технологія фасилітації дозволяє досягти максимальної продуктивності в груповій роботі, коли учасники розкриваються на професійному та особистісному рівні, створюючи разом нові продукти, розвиваючи проекти та досягаючи спільної мети. 

 

Завдяки фасилітації люди поєднують свої сили та здібності таким чином, що група стає максимально ефективною у прийнятті рішень, здатна генерувати нові корисні ідеї, випрацьовує спільні правила, розвиває та підтримує мотивацію на основі цінностей, а також здатна знаходити вихід у складних ситуаціях, розв’язувати суперечності в команді та в оточенні (на ринку, у секторі). 

 

Фасилітація (facilitation) - це професійна організація процесу групової роботи, спрямована на прояснення і досягнення групою поставлених цілей. Підхід та технології фасилітації дозволяють реалізувати можливості, збільшити продуктивність та розкрити  творчий потенціал команд, спільнот та організацій, підтримуючи і розвиваючи цінність кожної особистості в групі. Фасилітуючи групові процеси, вдається скоротити час та підвищити якість прийняття рішень, знизити конфліктний потенціал та покращити процеси взаємодії в проектах.

 

Саме фасилітація є ключовою технологією партисипативного управління та самоорганізації, реалізації інтегрального  бачення в бізнесі та соціальному середовищі, створення та розвитку бірюзових організацій. Сьогодні власники бізнесів, лідери організацій, керівники проектів та менеджери усіх рівнів використовують навички фасилітатора для підвищення якості та продуктивності в своїй роботі. ✔️ ОСОБЛИВОСТІ КУРСУ: 

 

♦  знайомство з фасилітаційним підходом як філософією, культурою та практикою якісної групової роботи (занурення в підхід, а не лише окремі інструменти!)

 

♦ цілісне розуміння та відчуття основ групової взаємодії, що дозволяє бути креативним та створювати власні цікаві дизайни фасилітаційних сесій

 

♦ тренування навичок фасилітатора та розвиток ідентичності і особистісних якостей

 

♦ навчання фасилітації - через застосування фасилітації як методу (проживання в досвіді)

 

♦ якісна підтримка для старту в професії фасилітатора

 

♦ супервізії та само-і взаємо-розвиток в професійній спільноті 

Ми запрошуємо у середовище, де ви отримаєте нові знання та практику, досвід фасилітації як у навчальному, так і в організаційному процесі. Курс "Майстерність фасилітації" - шлях до опанування філософії та культури, навичок та інструментів фасилітації. 


✔️ ВИ ОТРИМАЄТЕ ТА СТВОРИТЕ ВЛАСНІ ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ: 

 

♦ Як найкращим чином порозумітися і досягти спільного бачення у команді, зберігаючи при цьому розмаїття думок та самоповагу кожного з учасників процесу? 
 

 

♦ Як подолати суперечності в процесі групової комунікації без авторитаризму однієї особи або експертного тиску частини групи?
 

 

♦ Як вести діалог в команді і зробити спілкування джерелом енергії для всіх учасників? 
 

 

♦ Як підтримувати високий рівень мотивації впродовж усього проектного періоду? 
 

 

♦ Чи можливо залучити до спільнодії дуже різних або дуже схожих людей і не втратити час через конфлікти або ейфорію? Де живе натхнення і творчий потенціал працівників компанії і чи можливо ним управляти?

 

♦ Як ефективно спланувати та досягти поставлених цілей? 

 

♦ Як залучити учасників до розмови про цінності і забезпечити поступальний процес командного розвитку?
 

 

♦ Як зробити проект сталим і одночасно - не втратити натхнення?

 

 

✔️ ДЛЯ КОГО: 

 

♦ власників, керівників та менеджерів компаній

 

♦ HR-спеціалістів

 

♦ керівників проектних груп

 

♦ громадських та політичних діячів

 

♦ тренерів, вчителів, менторів та коучів 

 

 

 ✔️ ЦІЛІ ТРЕНІНГУ: 

 

♦ сформувати розуміння фасилітації як підходу

 

♦ розвинути навички фасилітатора

 

♦  навчитися розуміти запит клієнта та створювати відповідний дизайн фасилітації

 

♦ познайомитися з логікою проектування фасилітації 

 

♦ навчитися використовувати основні методи і техніки фасилітації

 

♦ навчитися працювати з різними станами групи під час фасилітації
 

 

✅ ДЛЯ УЧАСТІ ЗАПОВНІТЬ, БУДЬ ЛАСКА, РЕЄСТРАЦІЙНУ ФОРМУ (ТИСНІТЬ ТУТ)

 

 

≈  ПРОГРАМА  ≈  

 


✔️ ДЕНЬ 1 

 

Теорія та інтерактивні обговорення: Технології фасилітації та їх роль в роботі з малими та великими групами. Принципи, підходи, роль фасилітатора. Світові школи фасилітації. Динаміка групового прийняття рішення. 

 

Професійні компетенції фасилітатора: Професійні компетенції фасилітатора. 20 навичок фасилітатора. Рівні слухання, слухання з майбутнього. Питання – як інструмент коучингу та фасилітації. 

 

Методики та інструменти: Динамічна Фасилітація Джима Рафа. Використання карток та образних інструментів у роботі фасилітатора. Методика «Швидкі Діалоги» та піраміда Логічних Рівнів  Роберта Ділтса для застосування в групових процесах.

 

 

✔️ ДЕНЬ 2 

 

Теорія та інтерактивні обговорення: Основи нейропсихології в груповій роботі. Види інтелекту та інші підходи до роботи із сенсорним та смисловим різноманіттям в групі. Ресурсний стан групи та вплив фасилітатора. Тілесні реакції: інструменти сенсорного включення учасників та розвантаження. Час та ритм у груповій динаміці. 

 

Професійні компетенції фасилітатора: Вербальний та невербальний компонент у роботі фасилітатора з групою. Саморегуляція фасилітатора. Розуміння особливостей індивідуальних реакцій учасників фасилітації та закономірностей поведінки груп. Інструменти Nonverbal Couching у групових процесах. Використання фасилітатором простору, візуальних та аудіальних інструментів. Створення комплексного фасилітаційного середовища.

 

Техніки: Знайомство з класичними методами, техніками та інструментами фасилітації. Моделі проведення нарад – SLС, ORID, 3F та інші. Світове кафе, Open space, Самоанське коло. Інструменти фокусування  та переключення уваги. 

 

 

✔️ ДЕНЬ 3 

 

Теорія та інтерактивні обговорення: Запит клієнта та створення відповідного дизайну фасилітації. Проектування сесії: цілі, маршрут, методи.  Стадії формування команд за Брюсом Токменом – завдання фасилітатора на кожному етапі. Ненасильницьке спілкування Маршала Розенберга (NVC) як шлях до порозуміння в організаціях та спільнотах. Діалогові практики, професійна фасилітація діалогу.

 

Професійні компетенції фасилітатора: Навички ненасильницького спілкування. Збір  та визначення рівня запиту клієнта. Дизайн сесії: експертного обговорення, узгодження рішення, проведення наради, стратегічного або проектного планування.

 

Техніки: Фасилітація Діалогу, колові методики фасилітації (коло емпатії, коло цінностей). Підхід та методи Technology of Participation (ТоР) - ОRID, груповий консенсус, історичний скрінінг.

 


✔️ ДЕНЬ 4 

 

Теорія та інтерактивні обговорення: Дизайн фасилатації. Фасилітація як продукт. Етапи організації процесу: від збору запиту клієнта, та підготовки - до проведення, звіту та після-супроводу. Цінність та ціна послуг фасилітації. Застосування фасилітації у різних контекстах: в бізнесі, професійних спільнотах та громадському секторі - кейси та особливості підходів. 

 

Професійні компетенції фасилітатора: Створення дизайну фасиліьаційної сесії. Саморефлексія фасилітатора. Групова рефлексія  як інструмент зворотного зв’язку групи - стосовно себе та процесу. . Інструменти вирішення конфліктів та досягнення консенсусу: медіація, груповий процес, системний консенсус. Прийоми та дії фасилітатора в складних ситуаціях. Підготовка простору для групового обговорення.

 

Техніки: Appreciative inquiry, фасилітація стратегічних сесій: SSOVA, «Стратегії Стейкхолдерів». Використання карток для визначення запиту клієнта, розробки дизайну сесії, узгодження дизайну із замовником.

 

 

✔️ ДЕНЬ 5 

 

Теорія та інтерактивні обговорення. Інтегральний підхід і майбутнє фасилітації - теорія і практика.Майбутнє гнучкого управління в Україні -  Agile і сучасний менеджмент, фасилітація як необхідна компетенція сучасного керівника.Супервізія як інструмент професійного саморозвитку фасилітатора.

 

Техніки: Фасилітація у процесуальному підході Арнольда Міндела: метод «Груповий процес» від Deep Democracy Institute (DDI). Солодкі історії. Раунд Робін.

 

ПРАКТИКУМ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ. Аналіз есе проведених учасниками підсумкових фасилітацій.  Супервізія реальної фасилітації. Аналіз компетенцій професійного фасилітатора за стандартами IAF. Етичний кодекс фасилітатора. Зворотний зв’язок тренерів та групи.  

 

 

В МІЖМОДУЛЬНИЙ ПЕРІОД  учасники отримують відео для перегляду, завдання для розвитку компетенцій для самостійної роботи, проводять мінімум одну навчальну фасилітацію в ролі  фасилітатора, пишуть підсумкову письмову роботу - рефлексію за результатми своєї фасилітації за структурою згідно вимог IAF (Міжнародної Асоціації Фасилітаторів), отримують письмовий зворотній зв'язок від тренерів.  

 


ВСЬОГО 48 астрономічних годин:  40 годин аудиторно + 8  домашньої роботи та відео.

 

 

✔️ВЕДУЧІ КУРСУ:

 

5B5A1494-removebgТамара Сухенко – сертифікований коуч ECF,  психолог, фасилітатор, член Міжнародної Асоціації Фасилітаторів (IAF), кандидат історичних наук. Керівник школи розвитку людини Humantime.  Національнй викладач Української Академії Лідерства (УАЛ). Проводить тренінги по фасилітації, гнучким підходам в управлінні, коммунікаціям, стрес-менеджменту та ін. Автор книги «Як обрати професію майбутнього». Фасилітує стратегічні сесії для організацій та територіальних  громад. Громадський діяч. Один із драйверів арт-села Бобриця. Раніше працювала в міжнародних компаніях – в рекламній агенції Euro RSCG New Europe,  в  IFC ( World Bank Group).

 

Серед клієнтів: GIZ, USAID, Центр демократії та верховенства права CEDEM, Jacobs Douwe Egberts Ukraina LLCЦентр політико-правових реформ (ЦППР), Міністерство регіонального розвитку, РПР  - Реанімаційний пакет реформ,  International Foundation for Electoral Systems (IFES), SKL International, Шведсько-Український проект "Підтримка децентралізації в Україні",  КМДШ (Креативна Міжнародна Дитяча Школа), Громадська мережа «Опора», Академічний симфонічний оркестр "INSO-Львів", Райффайзен Банк Аваль, Громадська організація ЦЕНТР ЮЕЙ, Український Центр Європейської Політики (УЦЄП),  Громадське телебачення, населенні пункти – Бобриця, Витачів, Сміла,  а також Оболонський район м.Києва.

 

 

DSC04648Анна Валенса – методолог, фасилітатор, член Міжнародної Асоціації Фасилітаторів (IAF), сертифікований коуч,  психотерапевт, кандидат філософських наук. CSM, CSPO - член Scrum Alliance.  Бізнес та сімейний медіатор, член Національної  асоціації медіаторів України. Автор моделей Психологічного Віку, Ціннісної постановки цілей, Фасилітаційних методик «Швидкі Діалоги» та  «Стратегія Стейкхолдерів», більше 30  тренінгів, курсів і розвиваючих програм.  Методолог Громадянської Платформи Нова Країна. Член команди WikiCityNomica. 

 

Серед клієнтів: Міжнародні організації: GIZ, USAID, REC, DVV International, ОSCE; Компанії «Фармак», КМДШ, Razomcommunications;  Неурядові організації:  Global Сompact Network Ukraine, NGOforum, «Український Форум Благодійників», «АДРА Україна»; «Нова країна», ГО «Місто Сад», ВУМ (Відкритий Університет Майдану); Проекти «Публічна Політика», Відкритий Митний Простір (Одеська митниця); Урядові організації: Інститут модернізації змісту освіти, Департамент Державних закупівель Мінекономіки. Проводила бренд сесії міст Миколаїв, Одеса, Харків, Київ, Луцьк, Черкаси.
 

✅ ДЛЯ УЧАСТІ ЗАПОВНІТЬ, БУДЬ ЛАСКА, РЕЄСТРАЦІЙНУ ФОРМУ (ТИСНІТЬ ТУТ)


ДАТИ:

 

♦ 1, 2 модуль - 12, 13 вересня, час 9:30-17:30 

 

♦ 3, 4 модуль - 17, 18 жовтня 2019, час 9:30-17:30 

 

♦ 5 модуль - 15 листопада 2019, час: 9:30-17:30   

 

АДРЕСА: місто Київ, деталі будуть повідомлені учасникам додатково. 

 

 

ВАРТІСТЬ КУРСУ: 15 500 грн. До 15 липня діє ТАРИФ  "РАННЯ ПТАШКА" - при повній оплаті чи передоплаті 50%, вартість 14 500 грн

 

 

УВАГА! 

 

- Передоплата до початку курсу - 1 000 грн обов'язкова і гарантує Вам місце в групі. Повну оплату потрібно внести не пізніше ніж за два тижні до 1 модуля. 

 

- Якщо учасник з власних причин не може взяти участь у навчанні, передоплата не повертається,  а може бути перенесена на бронювання місця в наступній групі.

Дати: 1, 2 модуль - 12, 13 вересня, 3, 4 модуль - 17, 18 жовтня , 5 модуль - 15 листопада 

 

 

Сучасний світ святкує різноманіття, втілює інновації та безперервно і циклічно змінюється. Відповідь багатьом викликам сьогодні полягає у можливостях розкрити потенціал колективного інтелекту та знаходити рішення у групових форматах. Саме технологія фасилітації дозволяє досягти максимальної продуктивності в груповій роботі, коли учасники розкриваються на професійному та особистісному рівні, створюючи разом нові продукти, розвиваючи проекти та досягаючи спільної мети. 

 

Завдяки фасилітації люди поєднують свої сили та здібності таким чином, що група стає максимально ефективною у прийнятті рішень, здатна генерувати нові корисні ідеї, випрацьовує спільні правила, розвиває та підтримує мотивацію на основі цінностей, а також здатна знаходити вихід у складних ситуаціях, розв’язувати суперечності в команді та в оточенні (на ринку, у секторі). 

 

Фасилітація (facilitation) - це професійна організація процесу групової роботи, спрямована на прояснення і досягнення групою поставлених цілей. Підхід та технології фасилітації дозволяють реалізувати можливості, збільшити продуктивність та розкрити  творчий потенціал команд, спільнот та організацій, підтримуючи і розвиваючи цінність кожної особистості в групі. Фасилітуючи групові процеси, вдається скоротити час та підвищити якість прийняття рішень, знизити конфліктний потенціал та покращити процеси взаємодії в проектах.

 

Саме фасилітація є ключовою технологією партисипативного управління та самоорганізації, реалізації інтегрального  бачення в бізнесі та соціальному середовищі, створення та розвитку бірюзових організацій. Сьогодні власники бізнесів, лідери організацій, керівники проектів та менеджери усіх рівнів використовують навички фасилітатора для підвищення якості та продуктивності в своїй роботі. ✔️ ОСОБЛИВОСТІ КУРСУ: 

 

♦  знайомство з фасилітаційним підходом як філософією, культурою та практикою якісної групової роботи (занурення в підхід, а не лише окремі інструменти!)

 

♦ цілісне розуміння та відчуття основ групової взаємодії, що дозволяє бути креативним та створювати власні цікаві дизайни фасилітаційних сесій

 

♦ тренування навичок фасилітатора та розвиток ідентичності і особистісних якостей

 

♦ навчання фасилітації - через застосування фасилітації як методу (проживання в досвіді)

 

♦ якісна підтримка для старту в професії фасилітатора

 

♦ супервізії та само-і взаємо-розвиток в професійній спільноті 

Ми запрошуємо у середовище, де ви отримаєте нові знання та практику, досвід фасилітації як у навчальному, так і в організаційному процесі. Курс "Майстерність фасилітації" - шлях до опанування філософії та культури, навичок та інструментів фасилітації. 


✔️ ВИ ОТРИМАЄТЕ ТА СТВОРИТЕ ВЛАСНІ ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ: 

 

♦ Як найкращим чином порозумітися і досягти спільного бачення у команді, зберігаючи при цьому розмаїття думок та самоповагу кожного з учасників процесу? 
 

 

♦ Як подолати суперечності в процесі групової комунікації без авторитаризму однієї особи або експертного тиску частини групи?
 

 

♦ Як вести діалог в команді і зробити спілкування джерелом енергії для всіх учасників? 
 

 

♦ Як підтримувати високий рівень мотивації впродовж усього проектного періоду? 
 

 

♦ Чи можливо залучити до спільнодії дуже різних або дуже схожих людей і не втратити час через конфлікти або ейфорію? Де живе натхнення і творчий потенціал працівників компанії і чи можливо ним управляти?

 

♦ Як ефективно спланувати та досягти поставлених цілей? 

 

♦ Як залучити учасників до розмови про цінності і забезпечити поступальний процес командного розвитку?
 

 

♦ Як зробити проект сталим і одночасно - не втратити натхнення?

 

 

✔️ ДЛЯ КОГО: 

 

♦ власників, керівників та менеджерів компаній

 

♦ HR-спеціалістів

 

♦ керівників проектних груп

 

♦ громадських та політичних діячів

 

♦ тренерів, вчителів, менторів та коучів 

 

 

 ✔️ ЦІЛІ ТРЕНІНГУ: 

 

♦ сформувати розуміння фасилітації як підходу

 

♦ розвинути навички фасилітатора

 

♦  навчитися розуміти запит клієнта та створювати відповідний дизайн фасилітації

 

♦ познайомитися з логікою проектування фасилітації 

 

♦ навчитися використовувати основні методи і техніки фасилітації

 

♦ навчитися працювати з різними станами групи під час фасилітації
 

 

✅ ДЛЯ УЧАСТІ ЗАПОВНІТЬ, БУДЬ ЛАСКА, РЕЄСТРАЦІЙНУ ФОРМУ (ТИСНІТЬ ТУТ)

 

 

≈  ПРОГРАМА  ≈  

 


✔️ ДЕНЬ 1 

 

Теорія та інтерактивні обговорення: Технології фасилітації та їх роль в роботі з малими та великими групами. Принципи, підходи, роль фасилітатора. Світові школи фасилітації. Динаміка групового прийняття рішення. 

 

Професійні компетенції фасилітатора: Професійні компетенції фасилітатора. 20 навичок фасилітатора. Рівні слухання, слухання з майбутнього. Питання – як інструмент коучингу та фасилітації. 

 

Методики та інструменти: Динамічна Фасилітація Джима Рафа. Використання карток та образних інструментів у роботі фасилітатора. Методика «Швидкі Діалоги» та піраміда Логічних Рівнів  Роберта Ділтса для застосування в групових процесах.

 

 

✔️ ДЕНЬ 2 

 

Теорія та інтерактивні обговорення: Основи нейропсихології в груповій роботі. Види інтелекту та інші підходи до роботи із сенсорним та смисловим різноманіттям в групі. Ресурсний стан групи та вплив фасилітатора. Тілесні реакції: інструменти сенсорного включення учасників та розвантаження. Час та ритм у груповій динаміці. 

 

Професійні компетенції фасилітатора: Вербальний та невербальний компонент у роботі фасилітатора з групою. Саморегуляція фасилітатора. Розуміння особливостей індивідуальних реакцій учасників фасилітації та закономірностей поведінки груп. Інструменти Nonverbal Couching у групових процесах. Використання фасилітатором простору, візуальних та аудіальних інструментів. Створення комплексного фасилітаційного середовища.

 

Техніки: Знайомство з класичними методами, техніками та інструментами фасилітації. Моделі проведення нарад – SLС, ORID, 3F та інші. Світове кафе, Open space, Самоанське коло. Інструменти фокусування  та переключення уваги. 

 

 

✔️ ДЕНЬ 3 

 

Теорія та інтерактивні обговорення: Запит клієнта та створення відповідного дизайну фасилітації. Проектування сесії: цілі, маршрут, методи.  Стадії формування команд за Брюсом Токменом – завдання фасилітатора на кожному етапі. Ненасильницьке спілкування Маршала Розенберга (NVC) як шлях до порозуміння в організаціях та спільнотах. Діалогові практики, професійна фасилітація діалогу.

 

Професійні компетенції фасилітатора: Навички ненасильницького спілкування. Збір  та визначення рівня запиту клієнта. Дизайн сесії: експертного обговорення, узгодження рішення, проведення наради, стратегічного або проектного планування.

 

Техніки: Фасилітація Діалогу, колові методики фасилітації (коло емпатії, коло цінностей). Підхід та методи Technology of Participation (ТоР) - ОRID, груповий консенсус, історичний скрінінг.

 


✔️ ДЕНЬ 4 

 

Теорія та інтерактивні обговорення: Дизайн фасилатації. Фасилітація як продукт. Етапи організації процесу: від збору запиту клієнта, та підготовки - до проведення, звіту та після-супроводу. Цінність та ціна послуг фасилітації. Застосування фасилітації у різних контекстах: в бізнесі, професійних спільнотах та громадському секторі - кейси та особливості підходів. 

 

Професійні компетенції фасилітатора: Створення дизайну фасиліьаційної сесії. Саморефлексія фасилітатора. Групова рефлексія  як інструмент зворотного зв’язку групи - стосовно себе та процесу. . Інструменти вирішення конфліктів та досягнення консенсусу: медіація, груповий процес, системний консенсус. Прийоми та дії фасилітатора в складних ситуаціях. Підготовка простору для групового обговорення.

 

Техніки: Appreciative inquiry, фасилітація стратегічних сесій: SSOVA, «Стратегії Стейкхолдерів». Використання карток для визначення запиту клієнта, розробки дизайну сесії, узгодження дизайну із замовником.

 

 

✔️ ДЕНЬ 5 

 

Теорія та інтерактивні обговорення. Інтегральний підхід і майбутнє фасилітації - теорія і практика.Майбутнє гнучкого управління в Україні -  Agile і сучасний менеджмент, фасилітація як необхідна компетенція сучасного керівника.Супервізія як інструмент професійного саморозвитку фасилітатора.

 

Техніки: Фасилітація у процесуальному підході Арнольда Міндела: метод «Груповий процес» від Deep Democracy Institute (DDI). Солодкі історії. Раунд Робін.

 

ПРАКТИКУМ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ. Аналіз есе проведених учасниками підсумкових фасилітацій.  Супервізія реальної фасилітації. Аналіз компетенцій професійного фасилітатора за стандартами IAF. Етичний кодекс фасилітатора. Зворотний зв’язок тренерів та групи.  

 

 

В МІЖМОДУЛЬНИЙ ПЕРІОД  учасники отримують відео для перегляду, завдання для розвитку компетенцій для самостійної роботи, проводять мінімум одну навчальну фасилітацію в ролі  фасилітатора, пишуть підсумкову письмову роботу - рефлексію за результатми своєї фасилітації за структурою згідно вимог IAF (Міжнародної Асоціації Фасилітаторів), отримують письмовий зворотній зв'язок від тренерів.  

 


ВСЬОГО 48 астрономічних годин:  40 годин аудиторно + 8  домашньої роботи та відео.

 

 

✔️ВЕДУЧІ КУРСУ:

 

5B5A1494-removebgТамара Сухенко – сертифікований коуч ECF,  психолог, фасилітатор, член Міжнародної Асоціації Фасилітаторів (IAF), кандидат історичних наук. Керівник школи розвитку людини Humantime.  Національнй викладач Української Академії Лідерства (УАЛ). Проводить тренінги по фасилітації, гнучким підходам в управлінні, коммунікаціям, стрес-менеджменту та ін. Автор книги «Як обрати професію майбутнього». Фасилітує стратегічні сесії для організацій та територіальних  громад. Громадський діяч. Один із драйверів арт-села Бобриця. Раніше працювала в міжнародних компаніях – в рекламній агенції Euro RSCG New Europe,  в  IFC ( World Bank Group).

 

Серед клієнтів: GIZ, USAID, Центр демократії та верховенства права CEDEM, Jacobs Douwe Egberts Ukraina LLCЦентр політико-правових реформ (ЦППР), Міністерство регіонального розвитку, РПР  - Реанімаційний пакет реформ,  International Foundation for Electoral Systems (IFES), SKL International, Шведсько-Український проект "Підтримка децентралізації в Україні",  КМДШ (Креативна Міжнародна Дитяча Школа), Громадська мережа «Опора», Академічний симфонічний оркестр "INSO-Львів", Райффайзен Банк Аваль, Громадська організація ЦЕНТР ЮЕЙ, Український Центр Європейської Політики (УЦЄП),  Громадське телебачення, населенні пункти – Бобриця, Витачів, Сміла,  а також Оболонський район м.Києва.

 

 

DSC04648Анна Валенса – методолог, фасилітатор, член Міжнародної Асоціації Фасилітаторів (IAF), сертифікований коуч,  психотерапевт, кандидат філософських наук. CSM, CSPO - член Scrum Alliance.  Бізнес та сімейний медіатор, член Національної  асоціації медіаторів України. Автор моделей Психологічного Віку, Ціннісної постановки цілей, Фасилітаційних методик «Швидкі Діалоги» та  «Стратегія Стейкхолдерів», більше 30  тренінгів, курсів і розвиваючих програм.  Методолог Громадянської Платформи Нова Країна. Член команди WikiCityNomica. 

 

Серед клієнтів: Міжнародні організації: GIZ, USAID, REC, DVV International, ОSCE; Компанії «Фармак», КМДШ, Razomcommunications;  Неурядові організації:  Global Сompact Network Ukraine, NGOforum, «Український Форум Благодійників», «АДРА Україна»; «Нова країна», ГО «Місто Сад», ВУМ (Відкритий Університет Майдану); Проекти «Публічна Політика», Відкритий Митний Простір (Одеська митниця); Урядові організації: Інститут модернізації змісту освіти, Департамент Державних закупівель Мінекономіки. Проводила бренд сесії міст Миколаїв, Одеса, Харків, Київ, Луцьк, Черкаси.
 

✅ ДЛЯ УЧАСТІ ЗАПОВНІТЬ, БУДЬ ЛАСКА, РЕЄСТРАЦІЙНУ ФОРМУ (ТИСНІТЬ ТУТ)


ДАТИ:

 

♦ 1, 2 модуль - 12, 13 вересня, час 9:30-17:30 

 

♦ 3, 4 модуль - 17, 18 жовтня 2019, час 9:30-17:30 

 

♦ 5 модуль - 15 листопада 2019, час: 9:30-17:30   

 

АДРЕСА: місто Київ, деталі будуть повідомлені учасникам додатково. 

 

 

ВАРТІСТЬ КУРСУ: 15 500 грн. До 15 липня діє ТАРИФ  "РАННЯ ПТАШКА" - при повній оплаті чи передоплаті 50%, вартість 14 500 грн

 

 

УВАГА! 

 

- Передоплата до початку курсу - 1 000 грн обов'язкова і гарантує Вам місце в групі. Повну оплату потрібно внести не пізніше ніж за два тижні до 1 модуля. 

 

- Якщо учасник з власних причин не може взяти участь у навчанні, передоплата не повертається,  а може бути перенесена на бронювання місця в наступній групі.

Дати: 1, 2 модуль - 12, 13 вересня, 3, 4 модуль - 17, 18 жовтня , 5 модуль - 15 листопада 

 

 

Сучасний світ святкує різноманіття, втілює інновації та безперервно і циклічно змінюється. Відповідь багатьом викликам сьогодні полягає у можливостях розкрити потенціал колективного інтелекту та знаходити рішення у групових форматах. Саме технологія фасилітації дозволяє досягти максимальної продуктивності в груповій роботі, коли учасники розкриваються на професійному та особистісному рівні, створюючи разом нові продукти, розвиваючи проекти та досягаючи спільної мети. 

 

Завдяки фасилітації люди поєднують свої сили та здібності таким чином, що група стає максимально ефективною у прийнятті рішень, здатна генерувати нові корисні ідеї, випрацьовує спільні правила, розвиває та підтримує мотивацію на основі цінностей, а також здатна знаходити вихід у складних ситуаціях, розв’язувати суперечності в команді та в оточенні (на ринку, у секторі). 

 

Фасилітація (facilitation) - це професійна організація процесу групової роботи, спрямована на прояснення і досягнення групою поставлених цілей. Підхід та технології фасилітації дозволяють реалізувати можливості, збільшити продуктивність та розкрити  творчий потенціал команд, спільнот та організацій, підтримуючи і розвиваючи цінність кожної особистості в групі. Фасилітуючи групові процеси, вдається скоротити час та підвищити якість прийняття рішень, знизити конфліктний потенціал та покращити процеси взаємодії в проектах.

 

Саме фасилітація є ключовою технологією партисипативного управління та самоорганізації, реалізації інтегрального  бачення в бізнесі та соціальному середовищі, створення та розвитку бірюзових організацій. Сьогодні власники бізнесів, лідери організацій, керівники проектів та менеджери усіх рівнів використовують навички фасилітатора для підвищення якості та продуктивності в своїй роботі. ✔️ ОСОБЛИВОСТІ КУРСУ: 

 

♦  знайомство з фасилітаційним підходом як філософією, культурою та практикою якісної групової роботи (занурення в підхід, а не лише окремі інструменти!)

 

♦ цілісне розуміння та відчуття основ групової взаємодії, що дозволяє бути креативним та створювати власні цікаві дизайни фасилітаційних сесій

 

♦ тренування навичок фасилітатора та розвиток ідентичності і особистісних якостей

 

♦ навчання фасилітації - через застосування фасилітації як методу (проживання в досвіді)

 

♦ якісна підтримка для старту в професії фасилітатора

 

♦ супервізії та само-і взаємо-розвиток в професійній спільноті 

Ми запрошуємо у середовище, де ви отримаєте нові знання та практику, досвід фасилітації як у навчальному, так і в організаційному процесі. Курс "Майстерність фасилітації" - шлях до опанування філософії та культури, навичок та інструментів фасилітації. 


✔️ ВИ ОТРИМАЄТЕ ТА СТВОРИТЕ ВЛАСНІ ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ: 

 

♦ Як найкращим чином порозумітися і досягти спільного бачення у команді, зберігаючи при цьому розмаїття думок та самоповагу кожного з учасників процесу? 
 

 

♦ Як подолати суперечності в процесі групової комунікації без авторитаризму однієї особи або експертного тиску частини групи?
 

 

♦ Як вести діалог в команді і зробити спілкування джерелом енергії для всіх учасників? 
 

 

♦ Як підтримувати високий рівень мотивації впродовж усього проектного періоду? 
 

 

♦ Чи можливо залучити до спільнодії дуже різних або дуже схожих людей і не втратити час через конфлікти або ейфорію? Де живе натхнення і творчий потенціал працівників компанії і чи можливо ним управляти?

 

♦ Як ефективно спланувати та досягти поставлених цілей? 

 

♦ Як залучити учасників до розмови про цінності і забезпечити поступальний процес командного розвитку?
 

 

♦ Як зробити проект сталим і одночасно - не втратити натхнення?

 

 

✔️ ДЛЯ КОГО: 

 

♦ власників, керівників та менеджерів компаній

 

♦ HR-спеціалістів

 

♦ керівників проектних груп

 

♦ громадських та політичних діячів

 

♦ тренерів, вчителів, менторів та коучів 

 

 

 ✔️ ЦІЛІ ТРЕНІНГУ: 

 

♦ сформувати розуміння фасилітації як підходу

 

♦ розвинути навички фасилітатора

 

♦  навчитися розуміти запит клієнта та створювати відповідний дизайн фасилітації

 

♦ познайомитися з логікою проектування фасилітації 

 

♦ навчитися використовувати основні методи і техніки фасилітації

 

♦ навчитися працювати з різними станами групи під час фасилітації
 

 

✅ ДЛЯ УЧАСТІ ЗАПОВНІТЬ, БУДЬ ЛАСКА, РЕЄСТРАЦІЙНУ ФОРМУ (ТИСНІТЬ ТУТ)

 

 

≈  ПРОГРАМА  ≈  

 


✔️ ДЕНЬ 1 

 

Теорія та інтерактивні обговорення: Технології фасилітації та їх роль в роботі з малими та великими групами. Принципи, підходи, роль фасилітатора. Світові школи фасилітації. Динаміка групового прийняття рішення. 

 

Професійні компетенції фасилітатора: Професійні компетенції фасилітатора. 20 навичок фасилітатора. Рівні слухання, слухання з майбутнього. Питання – як інструмент коучингу та фасилітації. 

 

Методики та інструменти: Динамічна Фасилітація Джима Рафа. Використання карток та образних інструментів у роботі фасилітатора. Методика «Швидкі Діалоги» та піраміда Логічних Рівнів  Роберта Ділтса для застосування в групових процесах.

 

 

✔️ ДЕНЬ 2 

 

Теорія та інтерактивні обговорення: Основи нейропсихології в груповій роботі. Види інтелекту та інші підходи до роботи із сенсорним та смисловим різноманіттям в групі. Ресурсний стан групи та вплив фасилітатора. Тілесні реакції: інструменти сенсорного включення учасників та розвантаження. Час та ритм у груповій динаміці. 

 

Професійні компетенції фасилітатора: Вербальний та невербальний компонент у роботі фасилітатора з групою. Саморегуляція фасилітатора. Розуміння особливостей індивідуальних реакцій учасників фасилітації та закономірностей поведінки груп. Інструменти Nonverbal Couching у групових процесах. Використання фасилітатором простору, візуальних та аудіальних інструментів. Створення комплексного фасилітаційного середовища.

 

Техніки: Знайомство з класичними методами, техніками та інструментами фасилітації. Моделі проведення нарад – SLС, ORID, 3F та інші. Світове кафе, Open space, Самоанське коло. Інструменти фокусування  та переключення уваги. 

 

 

✔️ ДЕНЬ 3 

 

Теорія та інтерактивні обговорення: Запит клієнта та створення відповідного дизайну фасилітації. Проектування сесії: цілі, маршрут, методи.  Стадії формування команд за Брюсом Токменом – завдання фасилітатора на кожному етапі. Ненасильницьке спілкування Маршала Розенберга (NVC) як шлях до порозуміння в організаціях та спільнотах. Діалогові практики, професійна фасилітація діалогу.

 

Професійні компетенції фасилітатора: Навички ненасильницького спілкування. Збір  та визначення рівня запиту клієнта. Дизайн сесії: експертного обговорення, узгодження рішення, проведення наради, стратегічного або проектного планування.

 

Техніки: Фасилітація Діалогу, колові методики фасилітації (коло емпатії, коло цінностей). Підхід та методи Technology of Participation (ТоР) - ОRID, груповий консенсус, історичний скрінінг.

 


✔️ ДЕНЬ 4 

 

Теорія та інтерактивні обговорення: Дизайн фасилатації. Фасилітація як продукт. Етапи організації процесу: від збору запиту клієнта, та підготовки - до проведення, звіту та після-супроводу. Цінність та ціна послуг фасилітації. Застосування фасилітації у різних контекстах: в бізнесі, професійних спільнотах та громадському секторі - кейси та особливості підходів. 

 

Професійні компетенції фасилітатора: Створення дизайну фасиліьаційної сесії. Саморефлексія фасилітатора. Групова рефлексія  як інструмент зворотного зв’язку групи - стосовно себе та процесу. . Інструменти вирішення конфліктів та досягнення консенсусу: медіація, груповий процес, системний консенсус. Прийоми та дії фасилітатора в складних ситуаціях. Підготовка простору для групового обговорення.

 

Техніки: Appreciative inquiry, фасилітація стратегічних сесій: SSOVA, «Стратегії Стейкхолдерів». Використання карток для визначення запиту клієнта, розробки дизайну сесії, узгодження дизайну із замовником.

 

 

✔️ ДЕНЬ 5 

 

Теорія та інтерактивні обговорення. Інтегральний підхід і майбутнє фасилітації - теорія і практика.Майбутнє гнучкого управління в Україні -  Agile і сучасний менеджмент, фасилітація як необхідна компетенція сучасного керівника.Супервізія як інструмент професійного саморозвитку фасилітатора.

 

Техніки: Фасилітація у процесуальному підході Арнольда Міндела: метод «Груповий процес» від Deep Democracy Institute (DDI). Солодкі історії. Раунд Робін.

 

ПРАКТИКУМ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ. Аналіз есе проведених учасниками підсумкових фасилітацій.  Супервізія реальної фасилітації. Аналіз компетенцій професійного фасилітатора за стандартами IAF. Етичний кодекс фасилітатора. Зворотний зв’язок тренерів та групи.  

 

 

В МІЖМОДУЛЬНИЙ ПЕРІОД  учасники отримують відео для перегляду, завдання для розвитку компетенцій для самостійної роботи, проводять мінімум одну навчальну фасилітацію в ролі  фасилітатора, пишуть підсумкову письмову роботу - рефлексію за результатми своєї фасилітації за структурою згідно вимог IAF (Міжнародної Асоціації Фасилітаторів), отримують письмовий зворотній зв'язок від тренерів.  

 


ВСЬОГО 48 астрономічних годин:  40 годин аудиторно + 8  домашньої роботи та відео.

 

 

✔️ВЕДУЧІ КУРСУ:

 

5B5A1494-removebgТамара Сухенко – сертифікований коуч ECF,  психолог, фасилітатор, член Міжнародної Асоціації Фасилітаторів (IAF), кандидат історичних наук. Керівник школи розвитку людини Humantime.  Національнй викладач Української Академії Лідерства (УАЛ). Проводить тренінги по фасилітації, гнучким підходам в управлінні, коммунікаціям, стрес-менеджменту та ін. Автор книги «Як обрати професію майбутнього». Фасилітує стратегічні сесії для організацій та територіальних  громад. Громадський діяч. Один із драйверів арт-села Бобриця. Раніше працювала в міжнародних компаніях – в рекламній агенції Euro RSCG New Europe,  в  IFC ( World Bank Group).

 

Серед клієнтів: GIZ, USAID, Центр демократії та верховенства права CEDEM, Jacobs Douwe Egberts Ukraina LLCЦентр політико-правових реформ (ЦППР), Міністерство регіонального розвитку, РПР  - Реанімаційний пакет реформ,  International Foundation for Electoral Systems (IFES), SKL International, Шведсько-Український проект "Підтримка децентралізації в Україні",  КМДШ (Креативна Міжнародна Дитяча Школа), Громадська мережа «Опора», Академічний симфонічний оркестр "INSO-Львів", Райффайзен Банк Аваль, Громадська організація ЦЕНТР ЮЕЙ, Український Центр Європейської Політики (УЦЄП),  Громадське телебачення, населенні пункти – Бобриця, Витачів, Сміла,  а також Оболонський район м.Києва.

 

 

DSC04648Анна Валенса – методолог, фасилітатор, член Міжнародної Асоціації Фасилітаторів (IAF), сертифікований коуч,  психотерапевт, кандидат філософських наук. CSM, CSPO - член Scrum Alliance.  Бізнес та сімейний медіатор, член Національної  асоціації медіаторів України. Автор моделей Психологічного Віку, Ціннісної постановки цілей, Фасилітаційних методик «Швидкі Діалоги» та  «Стратегія Стейкхолдерів», більше 30  тренінгів, курсів і розвиваючих програм.  Методолог Громадянської Платформи Нова Країна. Член команди WikiCityNomica. 

 

Серед клієнтів: Міжнародні організації: GIZ, USAID, REC, DVV International, ОSCE; Компанії «Фармак», КМДШ, Razomcommunications;  Неурядові організації:  Global Сompact Network Ukraine, NGOforum, «Український Форум Благодійників», «АДРА Україна»; «Нова країна», ГО «Місто Сад», ВУМ (Відкритий Університет Майдану); Проекти «Публічна Політика», Відкритий Митний Простір (Одеська митниця); Урядові організації: Інститут модернізації змісту освіти, Департамент Державних закупівель Мінекономіки. Проводила бренд сесії міст Миколаїв, Одеса, Харків, Київ, Луцьк, Черкаси.
 

✅ ДЛЯ УЧАСТІ ЗАПОВНІТЬ, БУДЬ ЛАСКА, РЕЄСТРАЦІЙНУ ФОРМУ (ТИСНІТЬ ТУТ)


ДАТИ:

 

♦ 1, 2 модуль - 12, 13 вересня, час 9:30-17:30 

 

♦ 3, 4 модуль - 17, 18 жовтня 2019, час 9:30-17:30 

 

♦ 5 модуль - 15 листопада 2019, час: 9:30-17:30   

 

АДРЕСА: місто Київ, деталі будуть повідомлені учасникам додатково. 

 

 

ВАРТІСТЬ КУРСУ: 15 500 грн. До 15 липня діє ТАРИФ  "РАННЯ ПТАШКА" - при повній оплаті чи передоплаті 50%, вартість 14 500 грн

 

 

УВАГА! 

 

- Передоплата до початку курсу - 1 000 грн обов'язкова і гарантує Вам місце в групі. Повну оплату потрібно внести не пізніше ніж за два тижні до 1 модуля. 

 

- Якщо учасник з власних причин не може взяти участь у навчанні, передоплата не повертається,  а може бути перенесена на бронювання місця в наступній групі.