Задати питання

Задати питання
x

Ключові компетенції фасилітатора за стандартами IAF [ Коучинг і фасилітація]

 

 

conference ParisМіжнародна асоціація фасилітаторів (IAF) - це глобальна професійна організація, створена для просування і підтримки мистецтва та практики фасилітації, використовуючи методи обміну досвідом, професійне зростання, практичні дослідження та колегіальні мережі (професійні спільноти по всьому світі).

 

Члени Міжнародної Асоціації Фасилітаторів (IAF) за підтримки фасилітаторів з усього світу розробили модель компетенцій, які необхідно розвивати кожному фасилітатору, щоб успішно працювати в найрізноманітніших умовах.

 

 

Модель компетенцій фасиліатора включає шість категорій:

 

1. Встановлення стосунків з клієнтом

 

2. Планування групових процесів

 

3. Створення середовища для спільних дій

 

4. Управління групою для досягнення необхідних результатів

 

5. Оволодіння та вдосконалення професійних знань

 

6. Позитивність в професійних стосунках 

 


Встановлення стосунків з клієнтами

 

 

 Вибудовує партнерські стосунки 

 

- Роз’яснює взаємні зобов’язання

 

- Досягає консенсус щодо цілей, результатів, ролей та  зон відповідальності 

 

- Демонструє   цінності та процеси взаємодії та колаборації, що лежать в основі фасилітації, зокрема як ко-фасилітація

 

 

Розробляє та адаптує інструментарій для задоволення потреб клієнтів

 

- Аналізує організаційне середовище

 

- Виявляє потреби клієнта

 

- Розробляє відповідні моделі для досягнення бажаних результатів

 

- Визначає разом з клієнтом особливості продукту та результату

 

 

92c1a9e-lyniv11 Ефективно управляє проектами

 

- Укладає договір з клієнтом щодо обсягу робіт та очікуваних результатів  

 

- Розробляє план заходу

 

- Успішно проводить захід

 

- Відслідковує рівень задоволеності клієнта на всіх етапах заходу чи проекту

 

 

Планування відповідного групового процесу

 

 

Обирає методи та процеси, які

 

- Спонукають до активної спільної роботи з урахуванням культурних особливостей, норм та  різності учасників 

 

- Залучають в процес людей з різноманітними стилями навчання та способами мислення

 

- Забезпечують високу якість продукту/результату, який відповідає потребам клієнтів

 

 

Планує час та готує простір для проведення групового процесу

 

- Організовує фізичний простір для досягнення мети процесу

 

- Планує ефективне використання часу

 

- Забезпечує ефективну атмосферу та драму сесій

 

 

Створення  середовища для залучення та спільних дій

 

 

Демонструє навички залучення та міжособистісного спілкування

 

- Використовує різноманітні процеси, що забезпечують партисипацію 

 

- Демонструє ефективні  навички вербальної  комунікації

 

- Налагоджує контакт з учасниками

 

- Практикує активне слухання

 

- Демонструє здатність спостерігати та забезпечує зворотній зв’язок учасникам

 

 

Поважає та визнає різноманітність, забезпечує включеність

 

- Заохочує позитивне ставлення до досвіду та думок усіх учасників, створює можливотсі для уасників отримати вигоди від різноманіття груп

 

- творює можливості для учасників отримати вигоду від розмаїття групи

 

- Розвиває культурну обізнаність та чутливість

 

 

Управляє груповими конфліктами

 

- Допомагає учасникам виявляти та аналізувати їх основні припущення

 

- Розпізнає конфлікти та  визнає їх роль в навчанні та зростанню групи, досягненню зрілості

 

- Створює безпечне середовище для проявлення скритих конфліктів 

 

- Вміє взаємодіяти з деструктивними проявами учасників групи 

 

- Підтримує групу під час розв’язання конфлікту

 

 

Пробуджує креативність групи

 

- Виявляє стилі навчання та мислення учасників

 

- Стимулює творче мислення

 

- Приймає всі ідеї

 

- Використовує підходи, які найбільш відповідають потребам та можливостям групи

 

- Стимулює та спрямовує групову енергію

 

 

Управління групою для досягнення необхідних результатів

 

 

ConnectionУправляє групою за допомогою конкретних  методів та процесів

 

- Встановлює чіткий контекст для фасилітаційної сесії

 

- Активно слухає, ставить питання, резюмує, щоб зрозуміти відчуття та думки групи

 

- Розпізнає моменти, коли група відхиляється від домовлених цілей на сесію та спрямовує на ці задачі 

 

- Управляє процесами в малих та великих групах 

 

 

 

Сприяє групі в усвідомленні її задач 

 

- Варіює темп діяльності у відповідності з потребами групи

 

- Виявляє інформацію про потреби групи, витягає данні та інсайти з групи

 

- Допомагає групі синтезувати патерни, тренди, корінні причини, рамки для  дій

 

- Допомагає групі в усвідомленні свого досвіду

 

 

Управляє групою для досягнення консенсусу та бажаних результатів

 

- Використовує різноманітні підходи для досягнення  групового консенсусу та цілей 

 

- Адаптує процес відповідно до ситуації, що змінюється, та потреб групи

 

- Оцінює просування групи та повідомляє про прогрес

 

- Сприяє завершенню задач

 

 

Розвиває та підтримує професійні знання   

 

Створює базу знань 

 

- в області управління, організаційних систем та розвитку, групового розвитку, психології, вирішення конфліктів

 

розуміє динаміку змін

 

володіє теорією навчання та мислення


 

Володіє різноманітними методами фасилітації 

 

- Моделями вирішення проблем та прийняття рішень

 

- Різноманітними груповими методами та техніками

 

- Знає наслідки неправильного використання групових методів

 

- Відрізняє процес від задач та змісту

 

- Вивчає нові методи й моделі для задоволення нових  потреб, що виникають в умовах постійних змін  

 

 

Підтримує професійний статус

 

- Займається дослідженнями/навчанням, пов’язаним з груповими процесами

 

- Постійно вивчає нову інформацію в області фасилітації

 

- Постійно навчається, аналізує свій досвід

 

- Вдосконалює свої знання та бере участь в роботі професійної спільноти

 

- Визнає професійну сертифікацію

 

 

Моделює позитивність в професійних стосунках

 

 

Усвідомлює та оцінює себе

 

- Аналізує свою поведінку та результати

 

- Діє відповідно до особистих та професійних цінностей

 

- Змінює поведінку, стиль, щоб відповідати потребам групи

 

- Усвідомлює потенційний вплив цінностей фасилітатора на роботу з клієнтами

 

 

Веде себе честно та відкрито

 

- Демонструє віру в групу та її можливості

 

- Підходить до ситуації без упереджень та з позитивним ставленням

 

- Описує ситуації з точки зору фасилітатора та заохочує досліджувати інші точки зору

 

- Є зразком професійної поведінки та дотримання етичних стандартів 

 

 

Вірить в потенціал групи та дотримується нейтралітету 

 

- Поважає мудрість групи; підтримує віру в потенціал та досвід інших

 

- Намагається мінімізувати свій вплив на результати групової роботи 

 

- Займає неупереджену, не оборонну, безоціночну  позицію

 

 

Переклад: Марина Лазаренко

Редакція: Тамара Сухенко

 

Джерело за посиланням

Навчальний курс "Майстерність фасилітації. Сучасні підходи до роботи з групою". Обучение фасилитации Киев. Тренинг по фасилитации

 

Послуга фасилітація стратегічних сесій, мозкових штурмів

 

Статті на тему фасилітація

 

Услуги коучинга


просмотров: 3205

комментариев: 0